Kıdem ve İhbar Hesaplama


Bilgileriniz
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Brüt Ücret (TL)
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı (TL)
İşten çıkış yapılan aydaki kümülatif gelir vergisi toplamı.
Yıllık Ek Brüt Gelirler Toplamı (TL)
Son 1 yılda elde edilen ikramiye, yol... brüt ücretlerin toplamı.
Kıdem
Çalışma Süresi 0
Kıdem Günü 0
Kıdem Tavanı 6.730,15
Hesaplamaya Esas 0
Kıdem Brüt 0
Damga Vergisi 0
Kıdem Tazminatı 0
İhbar
Çalışma Süresi 0
İhbar Süresi 0 hafta
İhbar Brüt 0
Damga Vergisi 0
Vergi Dilimi -
Gelir Vergisi 0
İhbar Tazminatı 0
TOPLAM 0

* Hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, kesin bordro mahiyetinde değildir ve kesin bordro olarak gösterilemez, ibraz edilemez. Kesin bordro işlemleri öncesi ve sonrası, uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.